Verejné obstarávanie

Úpravňa vody
I. Výzva na predkladanie ponúk (pdf) 

 

Prezentačné materiály
I. Výzva na predkladanie ponúk (pdf) 

 

Obstaranie elektronického vybavenia
I. Výzva na predkladanie ponúk (pdf) 

 

Modernizácia hygienicko-sanitárnych režimov
I. Výzva na predkladanie ponúk (pdf)
II. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (pdf)
III. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - kritériá (pdf)
IV. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov (pdf)
V. Správa o zákazke (docx)

 

Technológie na výrobu vína
I. Výzva na predkladanie ponúk (pdf)
II. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (pdf)
III. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - kritériá (pdf)
IV. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov (pdf)
V. Správa o zákazke (pdf)


Obstarávanie sudov a kontajnerov
I. Výzva na predkladanie ponúk (pdf)
II. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (pdf)
III. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - kritéria (pdf)
IV. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov (pdf)
V. Správa o zákazke (pdf)


Obstarávanie špecializovaných vozidiel
I. Výzva na predkladanie ponúk
II. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (pdf) 
III. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - kritéria (pdf)
IV. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov (pdf)
V. Správa o zákazke (pdf)


Cross flow filter
I. Výzva na predkladanie ponúk
II. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (pdf) 
III. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - kritéria (pdf)
IV. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov (pdf)
V. Správa o zákazke (docx)

 

Dodávka etikiet
I. Výzva na predkladanie ponúk (pdf)
II. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (pdf)
III. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - kritéria (pdf)
IV. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov (pdf)
V. Správa o zákazke (pdf)

vlavo all

vina