Rotunda

V podzemí vinárstva sa nachádza štýlová rotunda. Jej súčasťou je privátny klientsky archív vín. Vinárstvo ho dopĺňa na želanie klienta. O stave archívu má klient stály prehľad prostredníctvom internetu. Tehlová pivnica navodzuje atmosféru starých trnavských patricijských pivníc. 

Osem ľudí tu nerušene môže viesť besedu s vínom a vychutnávať jeho premenu v čase. Ak spoločnosť potrebuje someliéra, dostane ho, ale ak má záujem o intimitu, rotunda ju poskytne. Privátny archív vo vinárovej pivnici prináša ochutnávku v nezabudnuteľnom prostredí a vínu optimálne životné podmienky.

vina